Preview: PERSBERICHT: Vlaamse sloop- en heropbouwkorting

PERSBERICHT: Vlaamse sloop- en heropbouwkorting

Idertien Vlaamse steden maak je aanspraak op 6% in plaats van 21% BTW bij sloop- en heropbouw. Wie niet in één van die dertien steden woont kan in 2019 een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. De Vlaamse regering heeft daarvoor het licht op groen gezet. Vlaams minister Bart Tommelein: ‘Met onze eigen Vlaamse BTW-korting van 7.500 euro geven wij elke Vlaming die een vervallen woning vervangt door een energie-efficiëntenieuwbouw een duwtje in de rug. Tegelijk verlagen we het energieverbruik in Vlaanderen én verbeteren we de kwaliteit van onze woningen.

PERSBERICHT: Vlaanderen helpt ‘noodkopers’ om hun woning te renoveren

PERSBERICHT: Vlaanderen helpt ‘noodkopers’ om hun woning te renoveren

PERSBERICHT: Nationaal Energie- en Klimaatplan op tijd naar Europa

PERSBERICHT: Nationaal Energie- en Klimaatplan op tijd naar Europa

PERSBERICHT: Zonnecellen in geluidsschermen langs E17-E34

PERSBERICHT: Zonnecellen in geluidsschermen langs E17-E34

PERSBERICHT: Zes nieuwe projecten drijvende zonnepanelen

PERSBERICHT: Zes nieuwe projecten drijvende zonnepanelen

PERSBERICHT: De woningpas: digitaal paspoort voor elke woning

PERSBERICHT: De woningpas: digitaal paspoort voor elke woning

PERSBERICHT: Vanaf 2019: nieuwe premie voor warmtepompboiler, premie voor zonneboiler hoger dan eerst gepland

PERSBERICHT: Vanaf 2019: nieuwe premie voor warmtepompboiler, premie voor zonneboiler hoger dan eerst gepland

PERSBERICHT: Bart Tommelein burgemeester van Oostende in januari

PERSBERICHT: Bart Tommelein burgemeester van Oostende in januari

PERSBERICHT: ‘Stroomvoorspeller’ voor zonne- en windenergie

PERSBERICHT: ‘Stroomvoorspeller’ voor zonne- en windenergie

PERSBERICHT: Oostende verwelkomt eerste bedrijf dat afval volledig hergebruikt

PERSBERICHT: Oostende verwelkomt eerste bedrijf dat afval volledig hergebruikt

PERSBERICHT: Vlaanderen investeert 1 miljoen in groener wagenpark

PERSBERICHT: Vlaanderen investeert 1 miljoen in groener wagenpark

PERSBERICHT: Meerjarenraming: volgende Vlaamse regering heeft zicht op beleidsruimte van 1 miljard euro

PERSBERICHT: Meerjarenraming: volgende Vlaamse regering heeft zicht op beleidsruimte van 1 miljard euro

PERSBERICHT: Eerste duurzame Vlaamse obligatie brengt 500 miljoen euro op

PERSBERICHT: Eerste duurzame Vlaamse obligatie brengt 500 miljoen euro op

Over Bart Tommelein

Bart Tommelein
Kreupelenstraat 2, 1000 Brussel